Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

, Stran 2805
Drugo preklicujejo
Ahlin Žan, Prešernova ulica 9, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 18121384, izdala Filozofska fakulteta. gnn-332308 Antlej Matjaž, Pristava pri Lesičnem 9B, Podčetrtek, študentsko izkaznico, št. 81670150, izdala EPF, Maribor. m-187 Anžur Tihomir, Jakopičeva ulica 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. N1006704, izdala Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor. m-206 Arvaj Luka, Zoisova ulica 46, Kranj, študentsko izkaznico, št. 20110008, izdala Pravna fakulteta. gnc-332319 AS Domžale d.o.o., Ljubljanska cesta 1, Domžale, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022735000, izdajatelj Cetis d.d. gnl-332264 Borislav Stojaković s.p., Liboje 42, Petrovče, potrdilo za voznika Milorada Majkića, številka 009474/BGD72-2-3800/2011, izdala Obrtna zbornica Slovenije, dne 12. 9. 2011. gnq-332259 Bujan Klemen, Prisojna 12, Velenje, študentsko izkaznico, št. 09090069, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani. gnj-332312 Butolen Urška, Žetale 42, Žetale, študentsko izkaznico, št. 81670398, izdala EPF, Maribor. m-176 Cehner Matjaž, Vizore 1C, Nova Cerkev, študentsko izkaznico, št. E5013276, izdala FERI, Maribor. m-186 Curk Samo, Vinarje 34, Maribor, študentsko izkaznico, št. N1006795, izdala FNM. m-151 Čerčinović Željko, Cesta zmage 105, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1080500031416000, izdajatelj Cetis. m-173 Černe Matija, Vetovlje 45K, Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št. 27005486, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gns-332257 Čugura Tanja, Jamska cesta 18, Postojna, študentsko izkaznico, št. 41070241, izdala Medicinska fakulteta. gnl-332260 DACAR d.o.o., Breg ob Savi 28, Mavčiče, licenco, številka GE003797/05367/009, registrska številka KR-DZ-566. gnm-332309 Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice, licenco, številka 011475/036, za tovorno vozilo MAN, registrska številka CE DV 469, serijska številka licence 00318558. gnt-332327 DMK Transport, Mladen Jović s.p., Kvedrova cesta 36, Ljubljana, licenco, št. 009442, za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, izdala Obrtna zbornica Slovenije, veljavna do 24. 10. 2013. gnz-332250 Emeršič Tadej, Gerečja vas 26, Hajdina, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500034358000, izdajatelj Cetis. m-156 Esih Matic, Žička cesta 8, Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št. 41030047, izdala Medicinska fakulteta. gnf-332316 Ferlič Bojana, Zgornji Duplek 105A, Spodnji Duplek, študentsko izkaznico, št. 81666078, izdala EPF, Maribor. m-144 Fiedler Kaja, Šentiljska cesta 60, Ceršak, študentsko izkaznico, št. F0015929, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-146 Frangež Andrej Martin, Zgornje Jablane 36, Cirkovce, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1008305. m-200 FRICUS Špedicija d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, licence: številka: XGE004248/03998/002, za vozilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP DS-712; številka: XGE004248/03998/006, za vozilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP NP-617; številka: XGE004248/03998/007, za vozilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP ZV-256; številka: XGE004248/03998/017, za vozilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP 48-39H; številka: XGE004248/03998/020, za vozilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP 47-68H; številka: XGE004248/03998/021, za vozilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP 47-83H; številka: XGE004248/03998/026, za vozilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP 54-72J; številka: XGE004248/03998/037, za vozilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP 85-62Z; številka: XGE004248/03998/039, za vozilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP 85-67Z; številka: XGE004248/03998/048, za vozilo: Mercedes Actros 1836L, reg. št.: KP M8-693; številka: XGE004248/03998/052, za vozilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP 57-31V; številka: XGE004248/03998/090, za vozilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP KE-352; številka: XGE004248/03998/111, za vozilo: Mercedes Actros 1841L, reg. št.: KP FK-952. Ob-3792/13 Gombar Polonca, Renkovci 112C, Turnišče, študentsko izkaznico, št. 81678741, izdala EPF, Maribor. m-202 Gradič Patricija, Lažišče 4, Dobje pri Planini, študentsko izkaznico, št. 4910006, izdal GEA College. gng-332315 Hacin Teja, Radvanjska cesta 56, Maribor, študentsko izkaznico, št. 81684883, izdala EPF, Maribor. m-177 Hafner Ulrik s.p., Partizanska cesta 33, Kranj, licenci, številka 009412/003, za vozilo iveco 100E/18, registrska številka KR B7-202, in številka 009412/004, za vozilo MAN 15.224, registrska številka KR H7-909. gny-332297 Hafner Ulrik s.p., Partizanska cesta 33, Kranj, licenco, številka 009412/006, za vozilo mercedes-benz atego, registrska številka KR CV-929. gnx-332298 Hernavs Nuša, Ulica Mersijev 10, Rogatec, študentsko izkaznico, št. F007504, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-147 Hojski Danijel, Zgornji Duplek 49, Spodnji Duplek, študentsko izkaznico, št. G1012264, izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-197 Hrženjak Marina, Janševa ulica 20, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 49110009, izdal GEA College. gnm-332263 Ipavic Ester, Kongresni trg 4, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnx-332273 Janežič Matic, Črna pri Kamniku 19, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 26203543, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnt-332302 Jelen Ariana, Ribiška ulica 11, Slovenska Bistrica, potrdilo o znanju nemškega jezika, izdajatelj Državni izpitni center, številka Z121/J52/610543, izdano leta 2012. gnp-332256 Jocić Milan, Lapajnetova ulica 32, Idrija, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500034174000, izdajatelj Cetis d.d. gnd-332268 Jože Retel s.p., Občice 6, Dolenjske Toplice, licenco, številka 012468, za vozilo 012468/002, serijska številka 03222 39. gnx-332323 Jurečič Simon, Lipe 15, Ljubljana, službeno izkaznico, št. 01786, Ministrstvo za obrambo. gnp-332281 Jurečič Simon, Lipe 15, Ljubljana, izkaznico ribiškega čuvaja, št. 0238, izdalo Ministrstvo za kmetijstvo. gns-332282 Jurjevec Rok, Varpolje 18, Rečica ob Savinji, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008470011, izdajatelj Cetis d.d. gnr-332254 Kac Petra, Zgornji Duplek 70, Spodnji Duplek, študentsko izkaznico, št. G1017719, izdala Fakulteta za gradbeništvo, Maribor. m-180 Kastelic Matic, Drnovo 3A, Krško, študentsko izkaznico, št. 26110488, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gno-332332 Katalenić David, Rakovlje 24, Braslovče, študentsko izkaznico, št. 23110680, izdala Fakulteta za strojništvo. gnq-332255 Kiraly Peter, Mlinska 7, Lendava - Lendva, študentsko izkaznico, št. 30804079, izdala Medicinska fakulteta, Maribor. m-172 Kline Lena, Štrosmajerjeva 13, Maribor, študentsko izkaznico, št. 18011224, izdala Filozofska fakulteta. gnm-332284 Kmetec Matija, Podvinci 40, Ptuj, študentsko izkaznico, št. S1011700, izdala Univerza v Mariboru. gnh-332339 Kolar Darja, Zdole 41, Kozje, študentsko izkaznico, št. 71110092, izdala Biotehniška fakulteta. gnq-332280 Kolenc Leon, Triglavska ulica 14, Domžale, študentsko izkaznico, št. 01005524, izdala Pedagoška fakulteta. gng-332265 Kosev Kostadin, Vrhovčeva ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41210239, izdala Medicinska fakulteta. gnm-332334 Kozlevčar Patrik, Gregorčičeva cesta 1A, Ilirska Bistrica, certifikata za varnostnika, številka C1171/2008, izdan v Ljubljani, dne 4. 12. 2008, izdala Zbornica za razvoj zasebnega varovanja. gnw-332278 Krajnc Tajda, Prešernova ulica 2, Muta, študentsko izkaznico, št. 18121357, izdala Filozofska fakulteta. gnq-332305 Krajnc Tomaž, Mavčiče 125, Mavčiče, licenco za vzdrževanje zrakoplova, DEL-66, številka 0001457. gnl-332310 Krevh Denisa, Podgorje 87, Podgorje, študentsko izkaznico, št. E1003372, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor. m-148 Krulec Klemen, Dobrna 32B, Dobrna, študentsko izkaznico, št. E1032796, izdala FERI. m-142 Lampreht Katja, Šercerjeve brigade 5, Maribor, študentsko izkaznico, št. S1007596, izdala Fakulteta za strojništvo, Maribor. m-181 Lašič Tina, Ptujska cesta 4, Rače, študentsko izkaznico, št. 41980157, izdala Medicinska fakulteta. gnr-332279 Lavrin Teja, Spodnji Šemnik 16, Kisovec, študentsko izkaznico, št. 71110400, izdala Biotehniška fakulteta. gnw-332324 Lesjak Gregor, Za Kalvarijo 128, Maribor, študentsko izkaznico, št. G1008465, izdala FG, Maribor. m-188 Lesjak Matic, Most na Soči 40, Most na Soči, študentsko izkaznico, št. 63100430, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnl-332285 Levec Mitja, Muljava 15, Mengeš, potrdilo o opravljenem preizkusu znanja odgovorne osebe v cestnem prometu, št. 615669, izdano 2001, izdal Inter Es. gnz-332296 Ljubec Tamara, Nova vas pri Markovcih 77, Markovci, študentsko izkaznico, št. 81685125, izdala EPF, Maribor. m-152 Marković Tanja, Prade cesta XIII/8, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 30810940, izdala Medicinska fakulteta, Maribor. m-164 Marn Katarina, Jezero 4, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 31270189, izdala Fakulteta za farmacijo. gnv-332275 Mihelič Vastl Bea, Ožbalt 35, Ožbalt, študentsko izkaznico, št. E1066931, izdala FERI, Maribor. m-149 Miksič Blaž, *****, študentsko izkaznico, št. E1068643, izdala FERI, Maribor. m-166 Milovanović Petar, Sončna ulica 27, Šempeter v Savinjski dolini, študentsko izkaznico, št. 41100077, izdala Medicinska fakulteta. gnb-332320 Mratinković Barbara, Ljubljanska cesta 29, Celje, študentsko izkaznico, št. 18070483, izdala Filozofska fakulteta. gnb-332295 Nemec Lea, Brezovica na Bizeljskem 20A, Bizeljsko, študentsko izkaznico, št. 63060220, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnn-332283 Neubauer Patrick, Trčova 195, Malečnik, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 1008250. m-170 Nežič Jernej, Nedelica 153, Turnišče, študentsko izkaznico, št. E1029958, izdala FERI, Maribor. m-189 Odlazek Domen, Beričevo 61, Dol pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 49120008, izdal GEA College. gng-332294 Pakiž Ana, Celovška cesta 287, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20060236, izdala Pravna fakulteta. gnu-332251 PETRANS d.o.o., Leskoškova cesta 12, Ljubljana, izvod licence št. GE004737/02909/044, za tovorno vozilo, z reg. oznako LJ SC 425. gns-332307 Pogačar Anja, Čapova ulica 18, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 49120030, izdal Gea College. gnf-332266 Polič Biserka, Šentiljska 114, Maribor, študentsko izkaznico, št. 30804369, izdala Medicinska fakulteta. m-158 Pratnekar Dona, Velika Pirešica 17, Žalec, študentsko izkaznico, št. F0028118, izdala Filozofska falulteta, Maribor. m-167 Pupić Izidor, Viniška cesta 18B, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 93605477, izdala Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru. m-159 Puzigaća Luka, Gosposka 7, Maribor, študentsko izkaznico, št. 30808178, izdala Medicinska fakulteta, Maribor. m-168 Raškovič Nataša, Erjavčeva ulica 26, Maribor, študentsko izkaznico, št. G1004586, izdala Fakulteta za gradbeništvo, Maribor. m-198 Ravnjak Luka, Kajuhova cesta 7A, Šoštanj, študentsko izkaznico, št. 83063301, izdala EPF, Maribor. m-143 Rolih Mojca, Koseze 36A, Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 01009029, izdala Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnj-332262 Sevšek Gregor, Apače 281, Kidričevo, študentsko izkaznico, št. 22122109, izdala Fakulteta za šport. gnk-332261 Sirše Mateja, Grajska vas 48, Gomilsko, študentsko izkaznico, št. 30805836, izdala Medicinska fakulteta. m-169 Slekovec Timotej, Cvetlična ulica 2, Radenci, študentsko izkaznico, št. F0014614. m-160 Slemenjak Nives, Šmartno 144A, Šmartno pri Slovenj Gradcu, študentsko izkaznico, št. 20060318, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana. gnk-332311 Speiser Polona, Keršičeva cesta 19A, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 19418474, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gni-332313 Stokić Suzana, Breg pri Polzeli 212, Polzela, študentsko izkaznico, št. K2000228, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor. m-191 Subotić Jakopanec Ines, Dovce 16A, Rakek, študentsko izkaznico, št. 26106882, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (izdana na priimek Subotić). gni-332288 Sušnik Tjaša, Čopova ulica 9, Maribor, študentsko izkaznico, št. F0027597, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-179 Šinko Žiga, Soteška pot 88, Domžale, študentsko izkaznico, št. 63080152, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gns-332303 Šket Anja, Celestrina 4, Celje, študentsko izkaznico, št. 81686168, izdala EPF, Maribor. m-205 Štavbar Tina, Borštnikova ulica 86, Maribor, študentsko izkaznico, št. 18080880, izdala Filozofska fakulteta. gnk-332286 Štinek Sara, Nad tovarno 16, Prebold, študentsko izkaznico, št. 30807069, izdala Medinska fakulteta, Maribor. m-174 Štravs Anja, Vrbje 83, Žalec, študentsko izkaznico, št. 81662632, izdala EPF, Maribor. m-150 Šubic Urban, Mestni trg 1, Slovenske Konjice, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 1012597. m-163 Tomaževič Zala, Dorfarje 3, Žabnica, študentsko izkaznico, št. 30809872, izdala Medicinska fakulteta, Maribor. m-157 Toure Luise, Zgornja Selnica 31C, Selnica ob Dravi, študentsko izkaznico, št. F0027810, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-183 Veber Nuša, Vinarje 21A, Zgornja Ložnica, študentsko izkaznico, št. F0019149, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-145 Velimirović Maja, Ulica Istrskega odreda 12, Portorož - Portorose, študentsko izkaznico, št. 41120217, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnd-332293 Vičič Eva, Novakova ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41070248, izdala Medicinska fakulteta. gng-332290 Vinter David, Korenjak 28b, Zavrč, študentsko izkaznico, št. F0028987, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-193 Voh Erik, Špengova 29A, Ruše, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 8233317. m-161 Volarič Amadeja, Smast 46, Kobarid, študentsko izkaznico, št. 71100097, izdala Biotehniška fakulteta. gnp-332306 Zupanek Tjaša, Trdinova 5, Domžale, študentsko izkaznico, št. 31080210, izdala Fakulteta za farmacijo. gnz-332271 Žmegač Tadej, Ljubljanska cesta 88, Rače, študentsko izkaznico, št. 93649363, izdala Fakulteta za gradbeništvo, Maribor. m-194 Žnidarič Tamara, Ekartova 28a, Miklavž na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št. 81672897, izdala EPF, Maribor. m-204 Žuran Anja, Cesta v Rogozo 8, Miklavž na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št. 81603282, izdala EPF. m-162