Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

, Stran 2804
Spričevala preklicujejo
Arvaj Luka, Zoisova ulica 46, Kranj, indeks, št. 20110008, izdala Pravna fakulteta. gnd-332318 Banfič Petra, Lošca 37, Vrhnika, spričevalo 9. razreda OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika, izdano leta 2010. gnj-332287 Bertok Kristina, Pahorjeva 63, Koper - Capodistria, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Šmarje pri Kopru, izdano leta 2006. gnn-332258 Božjak Nejc, Opekarna 2A, Trbovlje, indeks, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2012. gne-332267 Cimerlajt Špela, Frana Kovačiča 1, Maribor, indeks, št. F0028512, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-199 Dražnik Julian Philipp, Ulica Prekmurske čete 139, Črenšovci, indeks, št. F0032108, izdala Univerza v Mariboru. gnu-332276 Ferjančič Andraž, Goče 9, Vipava, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Vipava, izdano leta 2008. gny-332272 Gaber Valeska, Štefanova ulica 3, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad, izdano leta 2012. gnc-332269 Gombar Polonca, Renkovci 112C, Turnišče, indeks, št. 81678741, izdala EPF, Maribor. m-201 Grum Janez, Kamogoriška cesta 67, Ljubljana, indeks, št. 23100285, izdala Fakulteta za strojništvo. gne-332317 Guček Domen, Kongresni trg 15, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje medijske in grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2010. gnb-332270 Hacin Teja, Radvanjska cesta 56, Maribor, indeks, št. 81684883, izdala EPF, Maribor. m-178 Korpar Danilo, Industrijska ulica 20, Maribor, zaključno spričevalo Andragoškega zavoda, smer kuharski pomočnik, izdano leta 1992. m-185 Kosev Kostadin, Vrhovčeva ulica 3, Ljubljana, indeks, št. 41210239, izdala Medicinska fakulteta. gnn-332333 Krajnc Maja, Majeričeva 3, Maribor, maturitetno spričevalo Biotehniške šole, smer vrtnarski tehnik, izdano leta 2009. m-195 Krisper Eva Margareta, Krivec 1, Ljubljana, indeks, št. 20090211, izdala Pravna fakulteta. gnr-332304 Kurinčič Zala, Na livadi 11, Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2002. gnx-332277 Lakner Nina, Cankarjeva cesta 14, Kamnik, indeks, št. 20050178, izdala Pravna fakulteta. gnh-332314 Nemec Dejan, Suhadole 61A, Komenda, indeks, št. 81686643, izdala EPF Maribor. m-190 Novak Tjaša, Koblarji 84, Stara Cerkev, spričevalo o končani OŠ Zbora odposlancev. gnz-332300 Pavletič Nina, Prušnikova ulica 4, Maribor, diplomo EPF, Maribor, izdana leta 2010. m-165 Pavlič Peter, Pameče 186, Slovenj Gradec, spričevalo o opravljenem rednem usposabljanju voznikov, veljavno do 10. 9. 2019, izdajatelj AMZS d.d., izdano leta 2013. gnk-332336 Radivojević Aleksander, Kmetijska ulica 1B, Maribor, indeks, št. 81677380, izdala EPF, Maribor. m-175 Smrkolj Nina, Perkova ulica 1, Domžale, indeks, št. 20040566, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana, leto izdaje 2004. gnw-332253 Šeruga Marko, Žolgarjeva 16, Maribor, indeks, št. 81686126, izdala EPF, Maribor. m-196 Špan Robert, Doropolje 18, Planina pri Sevnici, preklic ideksa, št. 18041064, Filozofska fakulteta, objavljenega v Ur. l. RS, št. 59/13, z dne 12. 7. 2013. gng-332252 Španbauer Kaja, Norički vrh 19, Gornja Radgona, indeks, št. F0036937, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-184 Uhan Jernej, Dolenja Nemška vas 29, Trebnje, spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljalca prevozov, izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, številka 802779, izdano leta 2013. gnw-332274 Zakrajšek Matija, Videm 12, Videm - Dobrepolje, indeks, št. 23070274, izdala Fakulteta za strojništvo. gnl-332335 Žnidarič Tamara, Ekartova 28A, Miklavž na Dravskem polju, indeks, št. 81672897, izdala EPF, Maribor. m-203