Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

N 57/2013 Os-3154/13 , Stran 2803
N 57/2013 Os-3154/13
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru se vodi nepravdni postopek na predlog predlagateljice Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, ki jo zastopa Sago d.o.o., Jama 44, Mavčiče, zoper nasprotnega udeleženca Ano Sagadin in Franca Sagadin, zaradi razglasitve za mrtvega. O pogrešancih je znano, da sta prebivala v Dobrovcah, Miklavž na Dravskem polju, njuno stalno prebivališče pa bi bilo lahko tudi na naslovu Ulica talcev 10, Miklavž na Dravskem polju. V zemljiški knjigi sta vpisana kot lastnika nepremičnine (travnik) v katastrski občini Rogoza, ki sta jo kupila v letu 1936. Sodišče zato poziva pogrešanca, da se oglasita, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešancev, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešana razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 1. 7. 2013