Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

N 479/20143 Os-3665/13 , Stran 2803
N 479/20143 Os-3665/13
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi postopek v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, zaradi razglasitve pogrešanega Jožeta – Franceta Palme-ja, roj. dne 1. 1. 1921, zadnje znano prebivališče v Sloveniji Studenec, sedaj Ig, za mrtvega. Nasprotni udeleženec je vpisan kot solastnik nepremičnin parc. št. 89/1 in 89/13, k.o. Mekinje, na podlagi sklepa o dedovanju z dne 28. 7. 1962, v zadnjih petih letih o njem ni poročila, od njegovega rojstva pa je preteklo že več kot 90 let. Zadnji znan naslov v ZDA je naveden v zemljiški knjigi. Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor tudi vse, ki bi vedeli karkoli o njegovem življenju, oziroma smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 9. 2013