Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

D 377/2013 Os-3436/13 , Stran 2802
D 377/2013 Os-3436/13
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Petrovčič Mariji, pok. Janeza, z zadnjim stalnim prebivališčem Čepovan 101, ki je bila s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 21/2012 z dne 24. 5. 2013 razglašena za mrtvo, kot datum smrti pa se šteje 1. 1. 1971. Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 2. 7. 2013