Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

III D 1726/2010 Os-3551/13 , Stran 2802
III D 1726/2010 Os-3551/13
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Oblak, roj. 30. 3. 1910, umrli 28. 6. 1961, nazadnje stanujoči 1127 E 63 St., Cleveland, Ohio, drž. ZDA. Sodišče je ugotovilo, da bi kot dediči po pokojni poleg njenih bratov prišli v poštev tudi dediči po njenem pokojnem možu Ernestu James Oblaku, roj. 14. 8. 1910, ki je zapustnico preživel in umrl dne 14. 9. 1980. Podatki o njegovih morebitnih dedičih sodišču niso znani. Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) dediče po pok. Ernestu James Oblaku ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Oblak Mariji poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 8. 2013