Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

VL 150891/2012 Os-3719/13 , Stran 2801
VL 150891/2012 Os-3719/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, Celje, ki ga zastopa odv. Levec Ivan, Prešernova ulica 23, Celje, proti dolžnici Nini Džumhur, Sodinova ulica 1, Ljubečna, ki jo zastopa odv. zač. zast. Aleksander Radivojević, Glavni trg 7, Celje, zaradi izterjave 88,56 EUR, sklenilo: dolžnici Nini Džumhur, Sodinova ulica 1, Ljubečna, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Aleksander Radivojević, Glavni trg 7, Celje. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 9. 2013

AAA Zlata odličnost