Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

VL 86006/2013 Os-3662/13 , Stran 2801
VL 86006/2013 Os-3662/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper – Capodistria, proti dolžniku Bojanu Smajlovič, Boulevard de Denain 9, Paris, France, ki ga zastopa odv. zač. zast. Veronika Zorn Hočevar, Gortanov trg 15, Koper, zaradi izterjave 4.012,79 EUR, sklenilo: dolžniku Bojanu Smajlovič, Boulevard de Denain 9, Paris, France, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Veronika Zorn Hočevar, Gortanov trg 15, Koper. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 7. 2013

AAA Zlata odličnost