Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

VL 68081/2013 Os-3623/13 , Stran 2800
VL 68081/2013 Os-3623/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, proti dolžniku Merfinu Sadić, Stari trg 5, Trebnje, ki ga zastopa odv. zač. zast. Jurij Gros, Baragov trg 1, Trebnje, zaradi izterjave 1.799,03 EUR, sklenilo: dolžniku Merfinu Sadić, Stari trg 5, Trebnje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jurij Gros, Baragov trg 1, Trebnje. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 7. 2013