Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

VL 99970/2010 Os-3622/13 , Stran 2800
VL 99970/2010 Os-3622/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika NLB, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Rangus, d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana, proti dolžniku Bajc Ediju, Stari trg 26, Ljubljana, (prej: Make up workshop proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Stari trg 26, 1000 Ljubljana, zaradi izterjave 6.922,66 EUR, sklenilo: dolžniku Ediju Bajc se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi Sara Ahlin Doljak, Tovarniška cesta 3, Logatec. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 6. 2013