Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

I 235/2013 Os-3433/13 , Stran 2800
I 235/2013 Os-3433/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljubljana, zoper dolžnika Saško Kudrić, Tržaška cesta 40, Ljubljana, zaradi izterjave plačila preživnine sklenilo: dolžniku Sašku Kudrić se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Sonny Beronja, odvetnik v Ljubljani, Komenskega ulica 16. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 29. 7. 2013