Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

P 73/2013 Os-3644/13 , Stran 2800
P 73/2013 Os-3644/13
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Stevu Vukčevič, Bojanci 39, Vinica, ki ga zastopa Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani dediči neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Mrkich Mariji, 1219 Muriel Stt. Pittsburgh /3/, Pa, ZDA, zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 600,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 29. 7. 2013 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Mrkich Mariji, 1219 Muriel Stt. Pittsburgh /3/, Pa, ZDA. Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Mrkich Mariji, 1219 Muriel Stt. Pittsburgh /3/, Pa, ZDA, vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 29. 7. 2013