Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

I 46/2013 Os-3752/13 , Stran 2799
I 46/2013 Os-3752/13
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., OE Kranj, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Bojanu Leskovec, Berggasse 6, Dunaj, ki ga zastopa odv. Boštjan Podgoršek, Levstikova ulica 6, Brežice, zaradi izterjave 566,10 EUR s pp, sklenilo: dolžniku Bojanu Leskovec, Berggasse 6, Dunaj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boštjan Podgoršek, Levstikova ulica 6, Brežice. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 30. 8. 2013