Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

VL 83242/2013 Os-3663/13 , Stran 2799
VL 83242/2013 Os-3663/13
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, VL 83242/2013 z dne 24. 5. 2013, ki je postal pravnomočen dne 22. 6. 2013, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršiteljice Tatjane Krivec Tavčar, opr. št. 6/2013 z dne 12. 7. 2013, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, v izmeri 45,90 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Tomšičeva ulica 11, Kamnik, stoječa na parc. št. 24/1, k.o. 1911 - Kamnik, stavba 539, last dolžnika Daima Mamuta, zarubljena v korist upnikov David Koleto, Nada Janževec, Anton Janževec, Nada Spruk, Aljoša Ertl, Marko Fujan, vsi Tomšičeva ulica 11, Kamnik, Jelenca Bobnar, Rakitna 11, Rakitna, Alenka Jevšnik, Kovinarska cesta 10b, Kamnik, Julija Petek, Godič 82a, Stahovica, Smiljan Dobnikar, Ljubljanska cesta 2, Kamnik, Območno obrtno-podjetniška zbornica Kamnik, Tomšičeva ulica 11, Kamnik, ki jih vse zastopa zakonita zastopnica Metalka Stanovanjske storitve, Podjetje za stanovanjske storitve in promet z nepremičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, zaradi izterjave 131,66 EUR.
Okrajno sodišče v Kamniku dne 27. 8. 2013