Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

VL 20695/2013 Os-3621/13 , Stran 2799
VL 20695/2013 Os-3621/13
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 20695/2013 z dne 15. 2. 2013, ki je 28. 2. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Leona Markovčič, opr. št. IZV 13/116 z dne 8. 4. 2013, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 7, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu C. 1. maja 40, Jesenice, v izmeri 41,83 m2, last dolžnika, zarubljena v korist upnika JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 370,52 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 6. 9. 2013