Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

SV 1413/2013 Ob-3803/13 , Stran 2798
SV 1413/2013 Ob-3803/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1413/2013 z dne 26. 9. 2013, je bila nepremičnina ID znak 2682-691-4, ki predstavlja poslovni prostor, z oznako F13-2/P.6.1, v izmeri 64,62 m2, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe, na naslovu Pot za Brdom 102, z ID št. objekta 691.ES, ki stoji na parc. št. 1751/10, k.o. 2682 Brdo, last zastavitelja Andreja Lampič, stanujoča Rožna dolina, Cesta X 34, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št. 03/2012, z dne 5. 7. 2012 in aneksa št. 1, z dne 27. 7. 2012, oboje sklenjeno s prodajalcem Tehnološkim parkom Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, matična št. 5911508000, zastavljena v korist upnice Unicredit banka Slovenija d.d., Šmartinska c. 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 85.000,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost