Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Ob-3847/13 , Stran 2793
Ob-3847/13
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, ki jo zastopa župan Peter Bossman, objavlja na podlagi Uredbe sveta ES št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA);
naročilo
za »Dobavo in vzpostavitev sistema sorpcijskega hlajenja v vrtcu Mornarček Piran s finančno pomočjo iz Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007–2013«
1. Naročnik: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Obalno kraška regija, Slovenija. 2. Predmet naročila: dobava, dostava, vgradnja in vzdrževanje opreme oziroma sistema sorpcijskega hlajenja, ki ga želi Občina Piran vzpostaviti v treh igralnicah in hodniku vrtca Mornarček Piran, Ulica IX. korpusa 40, 6330 Piran. Podrobne specifikacije opreme oziroma blaga, ki se naroča, so navedene v razpisni dokumentaciji. 3. Maksimalna vrednost naročila: 100.000,00 EUR (brez DDV). 4. Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe posamično ali v skupini (konzorcij) ponudnikov, ki imajo sedež v državi članici Evropske unije ali v državi oziroma na ozemlju regij, ki so zajete in/ali odobrene s posebnimi instrumenti, ki urejajo program, po katerem je naročilo financirano. Vse blago, dobavljeno po tem naročilu, mora izvirati iz ene ali več teh držav. Na razpis se lahko prijavijo tudi mednarodne organizacije. Udeležbo fizičnih oseb neposredno urejajo posebni instrumenti, ki veljajo za program, po katerem je naročilo financirano. 5. Kontaktna oseba: Boris Kočevar (tel. +386 (0)5 671-03-26; e-pošta: boris.kocevar@piran.si). 6. Skrajni rok za oddajo ponudb je 4. 11. 2013, do 9. ure zjutraj, na naslov naročnika. 7. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, in na spletni strani, www.piran.si. 8. Dodatne informacije oziroma pojasnila/vprašanja najdete na spletni strani naročnika: www.piran.si. 9. Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 2013, ob 10. uri zjutraj, na Občini Piran.
Občina Piran