Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Ob-3828/13 , Stran 2773
Ob-3828/13
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž, v organizacijski enoti Splošno zdravstveno varstvo, za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer zdravstvena nega; – najmanj pet let delovnih izkušenj; – poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta). Prijava mora vsebovati: – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba; – program dela in razvoja zdravstvene nege v organizacijski enoti. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor