Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. IV-574-001/702 Ob-3807/13 , Stran 2772
Št. IV-574-001/702 Ob-3807/13
Nadzorni svet javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., objavlja v skladu z 9. členom Statuta javnega podjetja prosto delovno mesto direktorja (m/ž) javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Kandidati (-ke) morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve: – najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri (družboslovne ali tehnične) oziroma raven izobrazbe, ki ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje, – najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj štiri leta na vodilnih delovnih mestih, – organizacijske in vodstvene sposobnosti, – da prijavi priložijo pisno predstavitev vizije razvoja podjetja za čas trajanja mandata. Prednost pri izbiri bo imel kandidat (-ka), ki ima znanje in izkušnje s področja komunalnih dejavnosti. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih zakonskih oziroma razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom ter navedbo znanj in veščin, ki so si jih je pridobili, in opisom dosedanjega dela morajo kandidati (-ke) oddati priporočeno po pošti v 15 dneh po objavi na naslov: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, s pripisom: Za nadzorni svet – Ne odpiraj. Direktorja javnega podjetja imenuje nadzorni svet za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati (-ke) bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.