Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. 193/2013 Ob-3800/13 , Stran 2772
Št. 193/2013 Ob-3800/13
Svet Doma upokojencev Kranj v skladu s sprejetim sklepom sveta doma z dne 24. 9. 2013 in na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13), ter 32.,33. in 35. člena Statuta zavoda, razpisuje delovno mesto direktorja Doma upokojencev Kranj – (m/ž). Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolniti še sledeče pogoje: 1) – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56. členom in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, v nadaljevanju ZSV) in pet let delovnih izkušenj ali – višja strokovna izobrazba v skladu s 57. in 69. členom ZSV ter dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; 2) opravljen strokovni izpit po ZSV in 3) opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda oziroma mora le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja; 4) znanja s področja organiziranja, projektnega planiranja in strateškega vodenja. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let. Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu s kratkim življenjepisom in vizijo zavoda naj kandidati v zaprtih ovojnicah v roku 8 dni po objavi pošljejo na naslov Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj, z oznako “Svet zavoda – Razpis za direktorja” s pripisom “Ne odpiraj!”. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Kranj