Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Ob-3830/13 , Stran 2717
Ob-3830/13
Spremembe vsebine javnega razpisa
Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2013), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22 z dne 15. 3. 2013, Ob-1898/13
Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa: 3. Predmet javnega razpisa Spremeni se drugi odstavek, in sicer tako, da se doda: ZVEZA BANK, Podružnica Ljubljana ter Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. 6. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala, ki je na razpolago za javni razpis Poveča se skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij iz 27.000.000 EUR na 37.000.000 EUR. Poveča se tudi ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere iz 4.415.500 EUR na 6.115.500 EUR. 9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike se spremeni in v celoti glasi: Garancijska sredstva bremenijo: – Garancijski sklad GS PIFI MG: 11.100.000 EUR. Ocenjena vrednost sredstev za subvencijo obrestne mere: – Holdinški sklad PIFI MG: 6.115.500 EUR. Vir sredstev je holdinški sklad Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Spodbujanje podjetništva.
Slovenski podjetniški sklad