Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

, Stran 2238
Drugo preklicujejo
Bilanović Vanja, Moškričeva ulica 28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 04039738, izdala Fakulteta za upravo. gnh-331639 FIDOTRANS d.o.o., Ulica 15. junija 4, Ljubečna, dovolilnici, številka 3743889 in 3743890, za državo Belorusijo, oznaka države 112. gne-331642 FIDOTRANS d.o.o., Ulica 15. junija 4, Ljubečna, dovolilnici, številka 3743887 in 3743888, za državo Belorusijo, oznaka države 112. gnd-331643 Gerjević Aleš, Cesta krških žrtev 11, Krško, certifikat za NPK varnostnika, št. C 52746, izdan 20. 3. 2012. gnw-331653 Goran Kovačević s.p., Marušičeva ulica 3, Piran - Pirano, licenci, št. O1023288, za taksi vozilo volkswagen sharan 1,9, z reg. oznako KP L9-085, št. O1023962, za taksi vozilo audi A6 3.0 TDI Q AUT, z reg. oznako KP NA-565. gnn-331637 Goran Kovačević s.p., Marušičeva ulica 3, Piran - Pirano, licenco, št. 012026/008, za taksi vozilo BMW 525/Touring/D AUT, z reg. oznako KP DA-008. gnm-331638 Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37B, Velenje, licenco, številka GE 003824/02169/003, za vozilo TAM 170, registrska številka CE 57 - 16V. gnp-331656 Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, veljavnost licence za tovorno vozilo TAM 170 CE 57-16V. Ob-3253/13 Martinčič Matevž, Trebinjska ulica 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19485549, izdala Ekonomska fakulteta. gnk-331636 Pošebal Kristina, Trg Franca Fakina 2A, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 19432024, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnc-331644 RELAX TRANS d.o.o., Cesta ob polju 7, Muta, preklic licence, za vozilo GE001896/03758, registrska številka SG-H9-117, objavljenega v Ur. l. RS, št. 59/13, pod oznako GNY-331597. gnm-331634 RELAX TRANS d.o.o., Ulica ob polju 7, Muta, licenco, za vozilo renault master furgon 2.8, številka 0004260/03758/591/001, registrska številka SG-H9-117. gnn-331633 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Vodeb Andreja, zap. št. 1078, izdana dne 2. 4. 2002, službeno izkaznico javnega uslužbenca Mirt Bojana, zap. št. 941, izdana dne 2. 4. 2002, ter službeno izkaznico javnega uslužbenca Ančimer Jožefa, zap. št. 2628, izdana dne 18. 5. 2011. Ob-3247/13 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Dietner Davorina, zap. št. 1147, izdana dne 2. 4. 2002, ter službeno izkaznico javne uslužbenke Leskošek Jolande, zap. št. 198, izdana dne 2. 4. 2002. Ob-3248/13 Sterniša Gregor, Na griču 52, Kranj, študentsko izkaznico, št. 20202697, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana. gnu-331655 Škorjanc Vili, Gortina 38B, Muta, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004086001, izdajatelj Cetis d.d. gnu-331651 Toplišek Vid, Rašiška 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19509480, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnt-331652 Udovč Metka, Žvarulje 10, Izlake, dijaško izkaznico, izdal Konzervatorij za glasbo in balet, Ljubljana. gnl-331635

AAA Zlata odličnost