Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

N 166/2011 Os-3121/13 , Stran 2236
N 166/2011 Os-3121/13
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani se vodi postopek v nepravdni zadevi predlagatelja Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana, zaradi razglasitve pogrešane Terezije Arlič, neznanega datuma rojstva, z zadnjim prebivališčem Pred konjušnico 3, Ljubljana, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer CSD Ljubljana Vič-Rudnik, za mrtvo. Predlagatelju ni znano, ali pogrešana Terezija Arlič še živi, prav tako mu ni znano, ali ima kaj sorodnikov. Zastopnik za posebni primer CSD Ljubljana Vič-Rudnik je že leta 2010 zaprosil za podatke o pogrešani Upravno enoto in Škofijski urad, vendar ni dobil odgovora. Glede na podatke, s katerimi skrbnik razpolaga, pa sklepa, da pogrešana ne živi več. Pogrešanka je bila namreč po podatkih prisojilne listine z dne 19. 9. 1939 že tega datuma upokojenka. Neznani so tudi morebitni svojci oziroma dediči pogrešanke. Pogrešana je solastnica nepremičnin in sicer 1/3 parc. št. 522/147 ter 1/3 parc. št. 522/149, k.o. Gotovlje. V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešano Terezijo Arlič, naj se oglasi, če je še živa. Prav tako sodišče poziva vse druge, ki kaj vedo o pogrešani Tereziji Arlič in njenem življenju, naj se javijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, ker bo sodišče po poteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 1. 7. 2013

AAA Zlata odličnost