Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

D 792/2012 Os-3108/13 , Stran 2235
D 792/2012 Os-3108/13
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Ireni Falter, rojeni 8. 8. 1885, umrli 10. 9. 1970, nazadnje stanujoči 581 Avenue Road, Toronto, Ontario, Canada. Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustnica je imela otroke. Po podatkih, ki so znani sodišču, pridejo v poštev kot dediči I. dednega reda pravni nasledniki umrlega zapustničinega sina Joe Falterja, pravni nasledniki umrle zapustničine hčerke Marianne Falter, pravni nasledniki umrle zapustničine hčerke Alice Renee Moderer in pravni nasledniki umrlega zapustničinega sina Georga Hermana Falterja. Pri tem je sodišču znano le to, da je imel zapustničin sin Georg Herman Falter hčeri Kay Marianne Woollam in Ireno Fister, zapustničina hči Alice Renee Monderer pa hčer Felicity Irene Beale, medtem ko sodišče s podatki o drugih potencialnih dedičih (ime in priimek, rojstni podatki, naslov prebivališča ter drugi osebni podatki) ne razpolaga. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju dne 17. 6. 2013

AAA Zlata odličnost