Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

In 22/2013 Os-2938/13 , Stran 2235
In 22/2013 Os-2938/13
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Okrožno sodišče v Ljubljani, opr. št. VL 22238/09, Tavčarjeva 9, Ljubljana, zoper dolžnico Klavdijo Zupan, Vošnjakova ulica 7b, Ljubljana, zaradi izterjave 200,00 EUR s pp sklenilo: dolžnici Klavdiji Zupan, Vošnjakova ulica 7b, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Blaž Guna, Podvine 36, Zagorje ob Savi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah dne 17. 4. 2013

AAA Zlata odličnost