Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

VL 69603/2013 Os-3144/13 , Stran 2235
VL 69603/2013 Os-3144/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, proti dolžnici Barbari Mihelčič, Stara cesta 10, Logatec, ki jo zastopa zak. zast. odv. mag. Sara Ahlin Doljak, Tovarniška cesta 3, Logatec, zaradi izterjave 1.142,32 EUR, sklenilo: dolžnici Barbari Mihelčič, Stara cesta 10, Logatec, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. mag. Sara Ahlin Doljak, Tovarniška cesta 3, Logatec. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 7. 2013

AAA Zlata odličnost