Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

VL 210146/2012 Os-3143/13 , Stran 2234
VL 210146/2012 Os-3143/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A 150, Ljubljana, proti dolžnici: Leši Nose, Kolodvorska ulica 20A, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa odv. Bernard Zupanc, Kersnikova ulica 1, Ljubljana, zaradi izterjave 787,23 EUR, sklenilo: dolžnici Leši Nose, Kolodvorska ulica 20A, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Bernard Zupanc. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 25. 4. 2013

AAA Zlata odličnost