Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

VL 94535/2012 Os-3141/13 , Stran 2234
VL 94535/2012 Os-3141/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Mohorko Rafael – odvetnik, Miklošičeva ulica 5, Celje, proti dolžnici Anastasiyi Lysykh, Primorskij, Ulica Simonova 3/12, Krivoj Rog, ki jo zastopa zak. zast. odv. Darko Vran, Ulica talcev 3, Maribor, zaradi izterjave 755,36 EUR, sklenilo: dolžnici Anastasiyi Lysykh, Primorskij, Ulica Simonova 3/12, Krivoj Rog, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Darko Vran, Ulica talcev 3, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 7. 2013

AAA Zlata odličnost