Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Ig 419/1999 Os-3785/11 , Stran 2234
Ig 419/1999 Os-3785/11
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika MAB Export d.o.o., Vodovodna pot 3, Nova Gorica, ki ga zastopa Emil Mozetič odvetnik, Tolminskih puntarjev 4/III, Nova Gorica, zoper dolžnika: Vitrum Classic d.o.o. – sedaj že izbrisan, Borova 9/a, Vir, Domžale, ki ga zastopa Kozelj Andrej odvetnik, Gradaška 12B, Ljubljana; 1. Jože Volčini, Podgorje 92, Kamnik; 2. Jožef Robert Volčini, Borova ulica 9A, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. Primož Kovač odvetnik, Ljubljanska cesta 80, Domžale; 3. Frančiška Volčini, Borova ulica 10, Domžale, zaradi izterjave 3.063,96 EUR s pripadki, dne 21. 6. 2011 sklenilo: dolžniku Jožefu Robertu Volčini, nekdaj stanujočemu na naslovu Borova ulica 9/a, Vir, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasni zastopnik, Primož Kovač odvetnik, Ljubljanska cesta 80, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah dne 21. 6. 2011

AAA Zlata odličnost