Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

Št. 430-207/2013/24 Ob-3250/13 , Stran 2200
Št. 430-207/2013/24 Ob-3250/13
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programa oziroma izid javnega razpisa, št. 430-207/2013, za izvedbo programa Pomoč ranljivim skupinam prosilcev za mednarodno zaščito, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št. 30/13, pod objavo Ob-2234/13, z dne 12. 4. 2013, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. 1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je nadaljevanje izvajanja programa pomoči, s katero je ranljivim osebam s posebnimi potrebami, zlasti otrokom, mladoletnikom brez spremstva, invalidnim osebam, starejšim, nosečnicam, roditeljem samohranilcem z otroki in žrtvam posilstva, mučenja ali drugih oblik psihičnega, fizičnega ali spolnega nasilja, zagotovljena posebna skrb, nega in obravnava ter obsega naslednje sklope: – Sklop 1: Operativna pomoč in socialna integracija mladoletnim osebam brez spremstva ter skupinam za samopomoč ženskam, – Sklop 2: Kreativno preživljanje prostega časa za šoloobvezne in predšolske otroke, – Sklop 3: Individualna psihoterapevtska pomoč. 3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega programa Za sklop 1: Operativna pomoč in socialna integracija mladoletnim osebam brez spremstva ter skupinam za samopomoč ženskam je bila izbrana vloga prijavitelja Center Fridolin, v vrednosti 30.226,57 EUR. Javni razpis za sklop 2: Kreativno preživljanje prostega časa za šoloobvezne in predšolske otroke in sklop 3: Individualna psihoterapevtska pomoč ni uspel, saj za ta dva sklopa ni prispela nobena vloga. 4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sredstva za izvedbo predmetnega programa so za sklop 1 zagotovljena iz sredstev Evropskega sklada za begunce – LP 2012 in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost