Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

X Pd 904/2012 Os-3224/13 , Stran 2177
X Pd 904/2012 Os-3224/13
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi petega odstavka 53. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 – 43/12) objavlja sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, opr. št. X Pdp 325/2013 z dne 24. 4. 2013 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, opr. št. X Pd 904/2012 z dne 9. 1. 2013, ki je postala pravnomočna dne 24. 4. 2013. Izrek se glasi: I. Ugotovi se, da je nasprotna udeleženka članom predlagatelja kršila pravico do regresa za letni dopust za leto 2012, da se jim plača v višini 692,00 EUR pri plači za april 2012. II. Nasprotna udeleženka je dolžna članom predlagatelja, ki so dne 4. 5. 2012 imeli pravico do celotnega regresa za letni dopust za leto 2012, obračunati bruto razliko med dne 15. 6. 2012 že obračunanim zneskom in zneskom 692,00 EUR, odvesti davek in jim izplačati še dolgovano neto razliko z zakonskimi zamudnimi obrestmi – od izplačanega neto zneska od dne 5. 5. 2012 do dne 14. 6. 2012, – od dolgovanega neto zneska od dne 5. 5. 2012 dalje do plačila, v roku 30 dni po pravnomočnosti. III. Nasprotna udeleženka je dolžna članom predlagatelja, ki so dne 4. 5. 2012 imeli pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust za leto 2012, obračunati bruto razliko med dne 15. 6. 2012 že obračunanim zneskom in sorazmernim delom od zneska 692,00 EUR, odvesti davek in jim izplačati še dolgovano neto razliko z zakonskimi zamudnimi obrestmi – od izplačanega neto zneska od dne 5. 5. 2012 do 14. 6. 2012, – od dolgovanega neto zneska od dne 5. 5. 2012 dalje do plačila, – v roku 30 dni po pravnomočnosti. IV. Kar zahteva predlagatelj več (ugotovitev kršitve pravice do plačila regresa za leto 2012 v višini 692,00 EUR bruto pri plači za april 2012 ter obračun in izplačilo razlike regresa vsem zaposlenim v Ministrstvu za obrambo in v Policiji), se zavrne. V. Nasprotna udeleženka krije sama svoje stroške postopka, predlagatelju pa je dolžna v roku 8 dni povrniti stroške postopka v višini 1.074,00 EUR.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 12. 7. 2013

AAA Zlata odličnost