Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

V P 1657/2013 Os-3242/13 , Stran 2177
V P 1657/2013 Os-3242/13
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 3. 7. 2013 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 1657/2013. Predmet tožbe je naslednje premoženje: – čoln z oznako KP – 1078, gliser Yama 18 open, leto izdelave 2004, z motorjem Yamaha, št. motorja 69W-1012417, – verižica iz zlato rumene kovine označena s plastično značko REF 75,00, – verižica iz zlato rumene kovine označena s plastično značko REF 61,30, – verižica iz zlato rumene kovine označena s plastično značko € 952,00, – zapestnica iz srebrne kovine – 9,7 gr belo zlato s safirji, s prodajno ceno 1.850,00 EUR, – zapestnica iz srebrne kovine – belo zlato z 62 briljanti, s prodajno ceno 10.800,00 EUR, – gotovina 1.000,00 švicarskih frankov, 420 angleških funtov in 33.788,00 EUR, – gotovina 200,00 hrvaških kun. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. V P 1657/2013 z dne 9. 7. 2013 podaljšalo začasni odvzem premoženja iz 2. točke tega oklica za čas do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku. Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI). V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja, ali pravice do ločenega poplačila izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli, ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (četrti odstavek 33. člena ZOPNI). Dan objave oklica: 19. 7. 2013.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 9. 7. 2013

AAA Zlata odličnost