Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

D 226/2012 Os-2795/13 , Stran 2176
D 226/2012 Os-2795/13
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Verk Neži, roj. 24. 9. 1912, nazadnje stalno stanujoči Bobovo pri Šmarju 1, Šmarje pri Jelšah, umrli dne 14. 7. 2012, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 18. 3. 2013 sklenilo: objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine po pokojni Verk Neži, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojni Verk Neži, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojni Verk Neži se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča. Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah dne 18. 3. 2013

AAA Zlata odličnost