Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

III D 2757/2012 Os-3151/13 , Stran 2176
III D 2757/2012 Os-3151/13
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Antonu Nemanič, rojenem 12. 8. 1927, umrlem 23. 9. 2012, nazadnje stanujoč v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 22, državljan Slovenije. Sodišče je ugotovilo, da bi kot dediči po pokojniku poleg njegovega zakonca Marije Nemanič in njegovih bratrancev in sestričen po materini strani (Barbara Nemanič), prišli v poštev tudi njegovi morebitni bratranci in sestrične po očetovi strani, katerih podatki (naslov dediča, morebiten datum smrti ter podatki o njegovih dedičih) sodišču niso znani. Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Antonu Nemaniču, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 7. 2013

AAA Zlata odličnost