Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

D 276/2013 Os-3112/13 , Stran 2175
D 276/2013 Os-3112/13
Pri okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Antonu Knavsu, sinu Franca, rojenemu 23. 11. 1879, državljanu SFRJ, vdovcu, umrlemu 25. 9. 1966, nazadnje stanujočemu Ulica Ivanke Uranjekove 3, Celje. Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustnik je bil poročen in je imel otroke. Po podatkih, ki so znani sodišču, prideta v poštev kot dedinji I. dednega reda zapustnikova hči Doroteja Pavlovič in zapustnikova vnukinja Herta Knaus (hči pokojne zapustnikove sestre Marije Knaus). Sodišču je znano, da je imel zapustnikov pokojni sin Johann Knaus dva potomca, podatkov o le-teh pa sodišče nima. Prav tako bi kot dediča I. dednega reda prišla v poštev za dedovanje po zapustniku še sin Franc Knaus in hči Emilie Markovski, vendar sodišče tudi s podatki o njima (rojstni podatki, naslov prebivališča ter drugi osebni podatki) oziroma podatki o morebitnih njunih potomcih ne razpolaga. Že pokojni zapustnikovi sinovi Anton Knavs ml., Jože Knavs in Karel Knavs pa po podatkih sodišča potomcev niso zapustili. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju poslala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju dne 20. 6. 2013

AAA Zlata odličnost