Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

P 55/2013 Os-2966/13 , Stran 2175
P 55/2013 Os-2966/13
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Ivanka Hrib, Veliko polje 2 a, 6210 Sežana, 2. Franc Pegan, Senožeče 64, 6224 Senožeče in 3. Frančiška Pegan, Senožeče 64, 6224 Senožeče, ki jih zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane zoper toženo stranko Antona Pegan, Calle Poedo 977, Argentina, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik, Damjan Krt iz Sežane, po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, tožencu Antonu Peganu, Calle Poedo 977, Argentina, sedaj neznanega bivališča, sklepom z dne 10. 6. 2013 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo toženca v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani dne 13. 6. 2013

AAA Zlata odličnost