Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

VL 68227/2012 Os-3142/13 , Stran 2174
VL 68227/2012 Os-3142/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Stanka Greifoner Nadižar, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku EE-G.M. družba za inženiring in storitve d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor; Edvina Emeršič, Cankarjeva ulica 6F, Maribor – dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Franci Šošterič, Partizanska cesta 6, Maribor – dostava, zaradi izterjave 30.798,28 EUR, sklenilo: dolžniku Edvinu Emeršič, Cankarjeva ulica 6F, Maribor – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku –ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Francija Šošterič, Partizanska c. 6, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 5. 2013

AAA Zlata odličnost