Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

VL 14471/2013 Os-3107/13 , Stran 2174
VL 14471/2013 Os-3107/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Lipovec Branko – odvetnik, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Adiju Kral, Glavarjeva ulica 44, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica, začasna zastopnica Tamara Avsec, Poljanska cesta 22 C, Ljubljana, zaradi izterjave 916,79 EUR, sklenilo: dolžniku Adiju Kral, Glavarjeva ulica 44, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tamara Avsec, Poljanska cesta 22 C, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 5. 2013

AAA Zlata odličnost