Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

VL 10429/2013 Os-3106/13 , Stran 2174
VL 10429/2013 Os-3106/13
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Mohorko Rafael - odvetnik, Miklošičeva ulica 5, Celje, proti dolžniku Marku Knific, Partizanska cesta 45, Škofja Loka, ki ga zastopa zak. zastopnica odv. Andreja Podlogar - Mihelin, Blaževa 3b, Škofja Loka, zaradi izterjave 2.716,74 EUR, sklenilo: dolžniku Marku Knific se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Andreja Podlogar Mihelin, Blaževa 3b, Škofja Loka. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 1. 7. 2013

AAA Zlata odličnost