Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

VL 207818/2012 Os-3056/13 , Stran 2174
VL 207818/2012 Os-3056/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T 2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A Ljubljana, proti dolžniku Marjanu Šprah, Korčetova ulica 10, Maribor, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Tjaša Vogrin, Ulica heroja Bračiča 18/II, Maribor – dostava, zaradi izterjave 1.485,50 EUR, sklenilo: dolžniku Marjanu Šprah, Korčetova ulica 10, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Tjašo Vogrin, Ulica heroja Bračiča 18/II, Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 6. 2013

AAA Zlata odličnost