Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

VL 189530/2012 Os-3055/13 , Stran 2174
VL 189530/2012 Os-3055/13
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Dragoljubu Bjeličić, Poljanska cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Desiree Baškovič, Trdinova 8, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 145,85 EUR, sklenilo: dolžniku Dragoljubu Bjeličić, Poljanska cesta 42, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Desiree Baškovič, Trdinova 8, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 6. 2013

AAA Zlata odličnost