Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

VL 117559/2012 Os-3081/13 , Stran 2173
VL 117559/2012 Os-3081/13
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v izvršilni zadevi upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška ulica 14, Koper – Capodistria, proti dolžniku MI-DA Ivančič, družba za mizarstvo, k.d., Šempetrska ulica 44, Kranj; Miroslav Ivančič, Majaronova ulica 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 22.788,02 EUR s pp, sklenilo: dolžniku Miroslavu Ivančič, Majaronova ulica 2, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Milan volk, Bazoviška 19, Ilirska Bistrica. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 5. 6. 2013

AAA Zlata odličnost