Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

0050 I 773/2011 Os-3090/13 , Stran 2173
0050 I 773/2011 Os-3090/13
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Dušanki Rojc v izvršilni zadevi upnika Pavla Ocepek, Suhadole 15, Komenda, ki ga zastopa Ferfolja, Ljubič in partnerji o.p., d.n.o., odvetniška družba iz Ljubljane, zoper dolžnika: 1. Aleš Gajšek, Drapšinova ulica 20, Celje, ki ga zastopa začasni zastopnik Tomaž Germ, odvetnik v Celju, 2. Gabrijela Gajšek, Pod lipami 22, Celje, ki jo zastopa Cmok & Praznik o.p. d.n.o., odvetniška pisarna v Celju, zaradi izterjave 46.201,71 EUR s pp, o postavitvi začasnega zastopnika 26. junija 2013 sklenilo: dolžniku Gajšek Alešu se postavi začasnega zastopnika. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Tomaž Germ Prešernova ulica 27, Celje. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju dne 26. 6. 2013

AAA Zlata odličnost