Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

N 463/2011 Os-3032/13 , Stran 2173
N 463/2011 Os-3032/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Matej Vovko, Vojkova cesta 73, Ljubljana, 2. Bogoslav Brezigar, Koroška cesta 20, Ljubljana, 3. Barbara Brezigar, Žolgerjeva ulica 24, Ljubljana, ki jih vse zastopa odvetnik Dejan Marković, ob udeležbi: Ane Kužnik, Borisa Završnika, Ivanke Završnik, Doroteje Kramberger, Henrike Krajnc-Finc, banke UniCredit d.d., Milene Jenko, Nikolaja Čuka, Marjete Čuk, banke SKB d.d., NLB leasing d.o.o., Rujke Pašalić, Joži Vidic, Kira Tumbovskega, Franca Bašelja, Janke Knafeljc, Boštjana Knafeljca, Stanka Ciglariča in Tomaža Adamiča, Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, po državnem pravobranilcu Gregorju Godeši, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 11. 6. 2013, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupne pogodbe št. BS-3 ST-2 124/80, z dne 24. 10. 1980, sklenjene med prodajalcem SOZD ZGP GIPOSS Ljubljana, in Republiškim sekretariatom za pravosodje in proračun, Zapori Ljubljana in dodatka k kupni pogodbi št. BS-3 ST-2 124/80, z dne 24. 10. 1980, z dne 19. 3. 1981 sklenjenega med SOZD ZGP GIPOSS Ljubljana in Republiškim sekretariatom za pravosodje in proračun, Zapori Ljubljana. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 6. 2013

AAA Zlata odličnost