Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

SV 343/2013 Ob-3185/13 , Stran 2172
SV 343/2013 Ob-3185/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 343/2013; DK 15/2013 z dne 10. 7. 2013, je bila nepremičnina, stanovanje številka 5 v II. nadstropju stavbe na naslovu Partizanska cesta 33, 2000 Maribor, št. stavbe 1278, zgrajene na parceli št. 1104/1 katastrska občina 657 – Maribor-grad; last dolžnika – zastavitelja Sveta Bulatović; zastavljena v korist upnika BKS Bank AG St. Veiter ring 43, Klagenfurt, 9020 Klagenfurt, matična številka: 1901095000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 64.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 28. 7. 2033.

AAA Zlata odličnost