Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

SV 578/2013 Ob-3173/13 , Stran 2172
SV 578/2013 Ob-3173/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 578/2013 z dne 11. 7. 2013, je bila nepremičnina – soba št. 11, v izmeri 21,15 m2, in soba št. 12, v izmeri 34,82 m2, skupaj v izmeri 55,97 m2, v poslovno stanovanjskem objektu B v Celju, Ul. XIV. divizije 14, Celje, ID stavbe 1077-1366, stoječem na parc. št. 2486/8 in 2486/18, v kletni etaži, vpisani pod ID št. 1077-1366-35, kar bo po vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi vpisano pod ID nepremičnine št. 1077-1366-35, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe za nakup nepremičnine z dne 21. 11. 2012, sklenjene med prodajalcem Rokom Mužičem ter kupcem TOS Celje d.o.o., zastavljena v istem vrstnem redu: – v korist upnika Aradon Celje d.o.o., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, napram kreditojemalcu TOS Celje d.o.o., po Pogodbi o kratkoročnem kreditu in Aneksu št. 1 k njej, v znesku 7.500,00 EUR, s pripadki in z rokom vračila do najkasneje 31. 12. 2017, – v korist upnika Jurija Sodina, stanujočega Spominska ulica 11, 3000 Celje, napram kreditojemalcu TOS Celje d.o.o., po pogodbi o kratkoročnem kreditu in aneksu št. 1 k njej, v znesku 7.500,00 EUR, s pripadki in z rokom vračila do najkasneje 31. 12. 2017.

AAA Zlata odličnost