Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 17/2013 Ob-3198/13 , Stran 2149
Št. 17/2013 Ob-3198/13
Na podlagi 7. in 9. člena Pogodbe o ustanovitvi Socialno varstvenega zavoda Taber, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ter v skladu s sklepom, sprejetim na 1. seji Sveta zavoda Taber dne 9. 7. 2013, Svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto direktorja Socialno varstvenega zavoda Taber (m/ž). Kandidat za direktorja zavoda mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, določene za direktorja Socialno varstvenega zavoda Taber: – Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in 57/12) in pet let delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba v skladu s 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda skladno s četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu, oziroma ga je dolžan opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat preneha na podlagi zakona, – da je državljan Republike Slovenije, – ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat mora predložiti finančno – organizacijski program dela z vsemi potrebnimi aktivnostmi za začetek delovanja doma, ki bo predvidoma 1. 1. 2014, in nato program dela doma starejših občanov za obdobje petih let. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za mandatno dobo 5 let. Pisno prijavo s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjih izkušenj, programom dela in vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, je potrebno poslati najkasneje v 30 dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Socialno varstveni zavod Taber, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom: »Svet zavoda – prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Svet zavoda Socialno varstveni zavod Taber

AAA Zlata odličnost