Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 233/2013 Ob-3192/13 , Stran 2148
Št. 233/2013 Ob-3192/13
Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, objavlja na podlagi 45. in 46. člena Statuta DUO Impoljca (št. 1444/04 z dne 24. 8. 2004) ter 42. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 5/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), razpis za delovno mesto: strokovni/a vodja. Pogoji: – končana VI. ali VII. stopnja strokovne izobrazbe v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 62/10 in 57/12), – najmanj pet let delovnih izkušenj, – strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva, – kandidat oziroma kandidatka naj priloži svoj pogled na razvoj institucionalnega varstva oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji in vizijo delovanja doma. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predviden začetek dela 1. 10. 2013. Kandidati in kandidatke naj pošljejo pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, program dela in opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom, na naslov: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, v zaprti ovojnici z oznako »Prijava za razpis strokovne/ga vodje« (št. razpisa iz Uradnega lista RS) in s pripisom »Ne odpiraj!«, najkasneje v osmih dneh od dneva objave. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca

AAA Zlata odličnost