Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

, Stran 2001
Drugo preklicujejo
AMIB TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Škofja Loka, licenco za mednarodni cestni prevoz blaga, št. GE005735/06521/001, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije, izdana 17. 9. 2012. gnf-331470 Babić Izet, Kidričeva ulica 5, Trebnje, uradno potrdilo o opravljenem izpitu za odgovorno osebo za prevoze v cestnem prometu, št. 802283, izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, izdano leta 2012. gnl-331489 Barbara Rode, Stara Vrhnika 32, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 18123515, izdala Filozofska fakulteta. gnr-331483 Branko Popović s.p., Jamova cesta 50, Ljubljana, kopijo izvoda licence, št. 012914/001, za vozilo mercedes-benz, reg. št. LJ KJ-328, izdajateljica OZS. gnb-331474 Čuljak Anita, Vojkova ulica 2, Divača, študentsko izkaznico, št. 11080026, izdala Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnr-331479 Gorenc Ana, Šentrupert 111, Šentrupert, študentsko izkaznico, št. 01010031, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gno-331461 Ilešič Ines, Sremič 54, Krško, študentsko izkaznico, št. 19560044, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gne-331467 Mramor Špela, Begunje pri Cerknici 87A, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 01009079, izdala Pedagoška fakulteta. gnm-331484 Napast Uroš, Ulica bratov Turjakov 7, Rače, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006856001. gni-331463 Potočnik Matjaž, Lokovina 25, Celje, študentsko izkaznico, št. 23020083, izdala Fakulteta za strojništvo. gnd-331472 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službeno izkaznico in značko pooblaščene uradne osebe, Žužek Olge, Davčni urad Maribor, delovno mesto višji davčni inšpektor – preiskovalec; pod registrsko številko: 233, izdano dne 30. 9. 2005. Ob-3027/13 Roškarič Maja, Škapinova ulica 9, Celje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano aprila 2012, izdajateljica Splošna bolnišnica Celje. gnn-331487 Tkalčič Erik, Belčji Vrh 40, Dragatuš, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012596001, izdajatelj Cetis d.d. gnc-331494 Željo transport d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana, dovolilnico za mednarodni prevoz stvari, Turčija, tretje državni, št. E3 - 486 477. gns-331481

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti