Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

N 199/2010 Os-2901/13 , Stran 1998
N 199/2010 Os-2901/13
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Kollarjeva ulica 6 in Murkova ulica 5, št. stavbe 659-933, na predlog predlagateljev: Igorja Štumberger in Karmen Štumberger, stanujočih Murkova ulica 5, Maribor, ki predlagata vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe, št. 659-933-5 in za vzpostavitev pravnih naslovov, 6. 6. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov: – kupoprodajne pogodbe št. 9040-352/92 z dne 27. 7. 1992, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (SZ) med prodajalko Tovarna vozil in toplotne tehnike Maribor d.d., Leningrajska cesta 27, Maribor, ki jo je zastopal direktor Demetrij Zakrajšek, in kupovalko Miroslavo Krajnc, stanujočo Murkova ulica 5, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 6, v prvem nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Maribor, Murkova ulica 5, stoječe na parceli št. 518, pripisani vl. št. 1916, k.o. Tabor, in na prodanem dovolil vpis lastninske pravice v korist kupovalke; – prodajne pogodbe z dne 17. 11. 1998, sklenjene med prodajalko Miroslavo Mumel, stanujočo Gornji trg 16, Lovrenc na Pohorju, in kupcema Karmen Krajnc in Miranom Krajncem, stanujočima Murkova ulica 5, Maribor, s katero je prodajalka kupcema prodala stanovanje št. 6, v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Murkova ulica 5, na parceli št. 518, pripisani vl. št. 1916, k.o. Tabor, in na prodanem dovolila vpis lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do ½ celote. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 6. 6. 2013

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti